De interim manager,

levert een grote bijdrage aan het resultaat!

Als interim manager kom ik tijdelijk meewerken in het (zorg) team met als doel:
De kwaliteit van zorg op de werkvloer te verhogen en te borgen, met name tijdens de invoering van veranderprocessen.

Mijn kracht zit hem in het coachen en begeleiden van medewerkers en leidinggevenden.
Mijn doel is de beste kwaliteit van zorg voor de cliënten.

Tijdens mijn 10 jaar ervaring als Teammanager Zorgtoewijzing bij het zorgkantoor en daarvoor als (team) manager en medewerker in de zorg heb ik ervaren dat het invoeren van veranderingen veel beter verloopt als je de tijd neemt om medewerkers mee te nemen in de verandering en te begeleiden bij de uitvoering.

Door het creëren van draagvlak en het enthousiasmeren van de medewerkers ben ik in staat om SAMEN de verandering door te voeren!

Eigenlijk kijk ik mee vanuit de zijlijn en heb ik continu oog voor de samenhang tussen mensen, processen en systemen. Daarbij ben ik in staat elke medewerker te coachen op persoonlijke vaardigheden en stimuleer ik de ontwikkeling hiervan.

De rol van interim manager is een tijdelijke om uw organisatie of team te ondersteunen tijdens veranderprocessen zoals bijv. de weg naar zelforganisatie.
Van februari 2015 t/m juli 2016 mocht ik deze rol vervullen in het Evean Twiskehuis te Amsterdam noord.
Als Hoofd Zorg (a.i) mocht ik het zorgteam coachen en begeleiden met een succesvol resultaat: de medewerkers en de clienttevredenheid nam enorm toe; de deskundigheid onder de medewerkers werd hoger en het percentage verzuim daalde met bijna 10%!

Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden, ben laagdrempelig in het leggen van contact, een kei in het maken van “de verbinding” en ik ben er goed in om mensen op een deskundige manier aan te spreken op hun houding, gedrag en de eventuele gevolgen hiervan.

Daarnaast zijn deskundigheid, collegialiteit,zelfstandigheid en klantgerichtheid woorden die mij niet misstaan.