Wat kan coaching voor uw bedrijf betekenen?

Coaching is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen.
Talentvolle werknemers zijn van groot belang voor de organisatie.
Zij zijn degene die een organisatie bovengemiddeld laat presteren.
Het is van groot belang om talentvolle medewerk(st)ers te binden en te boeien. Maar hoe doe je dat nou?

Kracht en Aandacht helpt bedrijven en managers om meer uit hun
medewerk(st)ers te halen.
Dit doet zij door écht te luisteren en door te vragen,
door aandacht te hebben voor de signalen die medewerk(st)ers geven en de juiste instrumenten aan te reiken op het juiste moment.

Een veel gebruikt instrument hiervoor is de TMA methode.

Met als doel:

–    Resultaten worden sneller en beter bereikt.
–    Het ziekteverzuim daalt.
–    Medewerk(st)ers ontwikkelen zich sneller en beter.
–    De samenwerking groeit.
–    De sfeer wordt beter.

Kracht en Aandacht is gespecialiseerd in:

–    De ontwikkeling van talentvolle medewerk(st)ers.
–    Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit.
–    Het ontwikkelen van persoonlijk (situationeel) leiderschap.
–    Timemanagement.
–    Het veranderen van houding en gedrag tijdens veranderprocessen of reorganisaties (implementatie coaching).
–    Het geven en nemen van feedback op een constructieve manier.
–    Teamcoaching.
–    Het doorbreken van in-efficiënte communicatiepatronen.
–    Loopbaanbegeleiding.
–    Werving en selectie.
–    Begeleiding bij reïntegratie trajecten.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat werknemers een (externe) coach belangrijker vinden dan opleidingsmogelijkheden.
Veel werkgevers vergoeden coachingstrajecten vanuit het opleidingsbudget.

De continue veranderingen in onze maatschappij vragen immers steeds meer van medewerk(st)ers dan alleen een goede (vakinhoudelijke) opleiding.
Maar hoe verander je nu mee op een manier die bij jou past?

Samen naar de top door de verbinding te zoeken waarbij zowel de mens als de organisatie centraal staat.
Dat is waar Kracht en Aandacht voor staat!

Een mooie investering met een hoog rendement…