Wat zijn competenties?
Competenties zijn algemene omschrijvingen van gedrag welke nodig zijn om een bepaalde functie of deel van een functie succesvol uit te voeren. Medewerkers ontwikkelen hun competenties tijdens hun werkzame leven; Het TMA Competentiemodel helpt u om de bestaande en gewenste competenties duidelijk in kaart te brengen en hierop te ontwikkelen.

Wat kan ik ermee?

Wanneer je een talenten analyse laat maken bij Kracht en Aandacht krijg je ook inzicht in de ontwikkelbaarheid
van 53 competenties. Voor de ene persoon is een bepaalde competentie makkelijk ontwikkelbaar terwijl dit voor een ander juist moeilijk ontwikkelbaar is. Dit heeft naast aanleg, interesse en scholing met name ook te maken met persoonlijkheid.

Als je net als ik het principe onderschrijft dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in hun baan, wanneer ze werk doen dat het dichtst bij hun ware aard ligt, dan is het heel handig als je weet welke vaardigheden en welk gedrag voor jouw (of voor je medewerkers) makkelijk ontwikkelbaar zijn. Zo blijf je dicht bij jezelf en verlies je weinig energie als je verder wilt groeien en ontwikkelen. Als je alleen maar competenties ontwikkeld die voor jouw moeilijk ontwikkelbaar zijn, dan zie je in de praktijk vaak dat mensen op hun tenen gaan lopen en dat ze overbelast raken. Dit veroorzaakt stress, of zelfs nog erger overspannenheid of een burnout. En dát kan je natuurlijk beter voorkomen……………

Voor bedrijven of organisaties is competentiemanagement een veel gebruikte tool.
Als competenties optimaal worden geïmplementeerd in de organisatie kan je:

–      De visie en missie eenvoudig vertalen in het gedrag dat je van de medewerkers verwacht.
–      Het gedrag van de medewerkers vertalen naar resultaatafspraken waarop je de medewerker beoordeelt tijdens de
  beoordelingsgesprekken.
–      De werving en selectie en (indien gewenst) de assessment methodiek eenvoudig en duidelijk afstemmen op de
  gewenste competenties.
–      kosten besparen voor werving en selectie.
–      investeren in opleidingen die heel goed bij de medewerker passen én die daarnaast veel voor de ontwikkeling van
  het bedrijf kunnen betekenen!

Als medewerkers “in flow” zijn dan zijn de ziekteverzuim cijfers over het algemeen ook lager.