Interim management

Interim manager in de zorg

De interim manager levert een grote bijdrage aan het resultaat!

Als interim manager kom ik tijdelijk meelopen met het (zorg) team met als doel:
De kwaliteit van zorg op de werkvloer te verhogen en te borgen, met name tijdens de invoering van veranderprocessen. Mijn kracht zit hem in het coachen en begeleiden van medewerkers en leidinggevenden en het herkennen van talenten. Mijn doel is de beste kwaliteit van zorg voor de cliënten.

Tijdens 10 jaar ervaring als Teammanager Zorgtoewijzing bij het zorgkantoor en daarvoor als (team) manager en medewerker in de zorg heb ik ervaren dat het invoeren van veranderingen veel beter verloopt als je de tijd neemt om medewerkers mee te nemen in de verandering en te begeleiden bij de uitvoering. Inmiddels bestaat Kracht en Aandacht 10 jaar en is tijdens mijn interim opdrachten ook weer gebleken dat deze aanpak de sleutel naar het succes is.

Door het creëren van draagvlak en het enthousiasmeren van de medewerkers ben ik in staat om SAMEN de verandering door te voeren! Eigenlijk kijk ik mee vanuit de zijlijn en heb ik continu oog voor de samenhang tussen mensen, processen en systemen. Daarbij ben ik in staat elke medewerker te coachen op persoonlijke vaardigheden en stimuleer ik de ontwikkeling hiervan. De rol van interim manager is een tijdelijke om uw organisatie of team te ondersteunen tijdens veranderprocessen of als tijdelijke oplossing na het vertrek van de zittende manager.

Van februari 2015 t/m juli 2016 mocht ik deze rol vervullen in het Evean Twiskehuis te Amsterdam noord.
Als Hoofd Zorg (a.i) mocht ik het zorgteam coachen en begeleiden met een succesvol resultaat: de medewerkers en de clienttevredenheid nam enorm toe; de deskundigheid onder de medewerkers werd hoger en het percentage verzuim daalde met bijna 10%!

Van oktober 2016 t/m mei 2017 was ik adviseur in het Korthagenhuis. Ik maakte een analyse en van de knelpunten en een plan van aanpak. Ik begeleidde het MT en de medewerkers bij de invoering van het plan van aanpak.

Van maart 2017 t/m juli 2019 was ik locatiemanager (a.i) in Evean Oostergouw. Er wonen binnen Oostergouw 210 bewoners en er is een medewerkersbestand van 200 FTE. Mijn voornaamste taken bestonden uit de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur waarbij we afscheid namen van een managementlaag van 11 teamleiders en 3 clustermanagers. Hier kwamen 6FTE integrale teamleiders voor terug.

Coachen op nieuw leiderschap en houding en gedrag van medewerkers, de introductie van verbetercoaches en lean experts en de introductie van het leerhuis waarin we 50 leerlingen IG en VPK wisten aan te trekken zijn mooie successen geweest.

De introductie van zorgtechnologie en met name de manier van implementeren (constructief proces van onderop vormgegeven) van de pilot “slim incontinentiemateriaal” was ons allergrootste succes! Hiermee werden we winnaar van de VWS Challenge verpleeghuizen van de toekomst en hebben we de titel zorgvernieuwer 2018/2019 ontvangen.

Vanaf oktober 2019 vervul in verschillende opdrachten voor zorgorganisatie Omring. Ik heb ook hier weer mooie resultaten geboekt vanuit de rollen van Interim Manager Zorg, Talentmanager, Leiderschapscoach en organisatieadviseur.

Ik beschik over goede communicatieve vaardigheden, ben laagdrempelig in het leggen van contact, een kei in het maken van “de verbinding” en ik ben er goed in om mensen op een deskundige manier aan te spreken op hun houding, gedrag en de eventuele gevolgen hiervan.

Daarnaast zijn deskundigheid, collegialiteit, zelfstandigheid en klantgerichtheid woorden die mij niet misstaan.