TMA

TMA (Talent Motivatie Analyse)

De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een instrument dat op een objectieve en opbouwende wijze een diepgaande analyse maakt van je drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.

Met de Talenten Motivatie Analyse brengen we meer dan 20 drijfveren en ruim 40 talenten uitvoerig in kaart. Ook krijg je inzicht in verworven competenties en de ontwikkelbaarheid van de overige competenties. Je krijgt een vragenlijst toegestuurd welke je thuis digitaal in kunt vullen. Dit neemt ongeveer een uurtje van je tijd in beslag. De vragenlijst bestaat uit 312 stellingen, gedragsitems, waaruit je steeds kiest welke het beste bij je past. Op genuanceerde wijze worden zo jouw persoonlijke drijfveren ontrafelt. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd waarbij gekeken wordt naar zowel versterkende als neutraliserende talenten.

Je ontvangt na een persoonlijk gesprek van 1,5 uur een kandidaat rapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en je niet veroordeelt (de talentenanalyse is namelijk geen goed/fout test). De volgende link brengt je naar een voorbeeldrapportage van de Talenten Motivatie Analyse.

Voor een beknopte uitleg in een schematisch overzicht klikt u hier.

De Talenten Motivatie Analyse is voor bedrijven een heel goed instrument om te gebruiken bij:

– Loopbaanadvies
– Werving en Selectie
– Competentie ontwikkeling
– Teamanalyse
– Cognitieve capaciteiten analyse ( intelligentie testen )