Met de TMA Werving & Selectie Analyse krijg je inzicht in:

–      De competenties, capaciteiten, persoonlijkheid én talenten van de kandidaat.

De analyse geeft je adequaat inzicht in de reikwijdte van de geschiktheid van de kandidaat. Met andere woorden, als je wilt weten in hoeverre de kandidaat een match is voor de functie en waar mogelijk afbreukrisico zit.

De TMA Werving & Selectie Analyse is gefundeerd op de TMA Methode.

De TMA Methode is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

–      De behoeften, denkprocessen en persoonlijkheidstrekken van de persoon.

–      De competenties en capaciteiten waarover de persoon beschikt.

–      De omgeving waarin de persoon zich begeeft.

–      Het gedrag wat de persoon vertoont.

Het is ook mogelijk om van meerdere potentiele kandidaten een talentenanalyse af te nemen. Wanneer je de gewenste competenties van de organisaties dan vergelijkt met de ontwikkelmogelijkheden van de potentiele kandidaten selecteert u snel en eenvoudig de meest geschikte kandidaat!